Io

Io este un satelit al planetei Jupiter care orbitează la o ditanță medie de 421 700 Km.

Este un corp ceresc solid, cu raza de 1821 Km.

Are o activitate vulcanică intensă și din această cauză are un aspect pestriț.

Are o atmosferă rarefiată. Nu există semne de viață macroscopică.